Политика возврата средств

Atteikuma tiesības

1) Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā www.alko.lv, Klientam ir tiesības, nenorādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no iegādātās preces un, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, atdot preci atpakaļ pārdevējam nebojātā, oriģinālā iepakojumā, saņemot atpakaļ visu samaksāto naudu par preci.

2) Klientam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Klienta vajadzībām un vēlmēm, taču atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Klientam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

3) Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdēvējām atpakaļ atsūtītajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemsanas brīdī. Prece nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.

4) Klienta pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

5) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

6) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības, interneta veikalam www.alko.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Klientam visas veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Interneta veikals www.alko.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

7) Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa


Ja Jūs vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu info@vesper.group vai pa tālr. +371 67630724