Условия обслуживания

SIA “Vesper Group” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģ.nr. 40203091894, 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai licence MT Nr. 00000013572

 Jelgavas ceļš 20, Tīraine, Mārupes nov, LV-2167, Latvija,